Đăng ký gói cước 8THAGA90 Vinaphone chỉ với 540k có ngay 8 tháng thả ga

Từ ngày 15/06/2023 các cú pháp đăng ký 8THAGA90 Vinaphone và chu kỳ khác của gói cước này đều dừng đăng ký. Bài viết dưới đây liệt kê danh sách các cú pháp đăng ký 4G Vinaphone được cập nhật mới nhất tại đây

Danh sách các gói cước được nhiều người đăng ký sử dụng nhất

icon hot new

Gói VD90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
1500 phút nội mạng (gọi <=10 phút)
30 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói BIG120

120.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói D169G

169.000đ
DATA: 7 GB/ ngày
2000 phút nội mạng
150 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói BIG90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói VD120N

120.000đ
DATA: 1,5 GB / ngày
1500 phút nội mạng (1 cuộc gọi <=10 phút)
50 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói DT70

70.000đ
DATA: 10 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói DT30

30.000đ
DATA: 7 GB
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D3

15.000đ
DATA: 3 GB
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Các gói cước khác được cung cấp mới nhất

Gói
Giá
Dung lượng
Cú Pháp
GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG

VD120M
120k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
- Miễn phí Youtube, TikTok, Facebook + MyTV addon VTV cab
BV VD120M gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG120
120k/ 30 ngày- 2GB / ngàyBV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG90
90k/ 30 ngày- 1GB / ngàyBV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D169G
169k/ 30 ngày- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG200200k/ 30 ngày- 4GB / ngàyBV BIG200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT7070k/ 30 ngày- 10 GB / 30 ngàyBV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT9090k/ 30 ngày- 15 GB / 30 ngàyBV DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT120120k/ 30 ngày- 20 GB / 30 ngàyBV DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
MAX200200k/ 30 ngày- 60 GB / 30 ngàyBV MAX200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC COMBO DATA & THOẠI


VD90

90k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D159V
159k/ 30 ngày- 6 GB/ ngày
- 1500" thoại nội mạng.
- 200" gọi ngoại mạng.
- 200 SMS nội mạng.
- Xem MyTV truyền hình miễn phí
BV D159V gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
D199G
199k/ 30 ngày- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DATA KHÁC
MAX300300k/ 30 ngày- 100 GB / 30 ngàyBV MAX300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG300300k/ 30 ngày- 6GB / ngàyBV BIG300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DGT
89k/ ngày- 5GB
- Free data truy cập: Youtube, Tiktok, Nhaccuatui, VieOn
BV DGT gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI NGÀY, TUẦN
D315k/ 3 ngày
- 3GB

BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT3030k/ 7 ngày
- 7GB

BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC CHU KỲ DÀI SIÊU TIẾT KIỆM

12BIG70
700k/ 12 chu kỳ
- 15GB / 30 ngày
- Tiết kiệm 140.000đ
BV 12BIG70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
12BIG90900k/ 12 chu kỳ
- 1GB / ngày
- Tiết kiệm 180.000đ
BV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ
- 7 GB/ ngày
- 2000"" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
- Tiết kiệm 338.000đ
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ
- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D169G CHU KỲ DÀI

3D169G
507k/ 3 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 3D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D169G
845k/ 6 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 6D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D199G CHU KỲ DÀI

3D199G
597k/ 3 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 3D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D199G
995k/ 6 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 6D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG90 CHU KỲ DÀI

6BIG90
450k/ 6 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 6BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12BIG90
900k/ 12 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG120 CHU KỲ DÀI

6BIG120
600k/ 6 chu kỳ- 2GB / ngàyBV 6BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD90 CHU KỲ DÀI

3VD90
270k/ 3 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 3VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD90
540k/ 6 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 6VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD90
1.080k/ 12 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 12VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD120N CHU KỲ DÀI

3VD120N
360k/ 3 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 3VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD120N
720k/ 6 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 6VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD150 CHU KỲ DÀI

3VD150
450k/ 3 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 3VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD150
900k/ 6 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 6VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD150
1.800k/ 12 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 12VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT70 CHU KỲ DÀI

3DT70
210k/ 3 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 3DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT70
420k/ 6 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 6DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT70
840k/ 12 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 12DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT90 CHU KỲ DÀI

3DT90
270k/ 3 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 3DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT90
540k/ 6 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 6DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT90
1.080k/ 12 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 12DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT120 CHU KỲ DÀI

3DT120
360k/ 3 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 3DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT120
720k/ 6 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 6DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT120
1.440k/ 12 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 12DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI SIÊU RẺ
V4949k/ 30 ngày- 1000" gọi nội mạng
- 70" gọi ngoại mạng
BV V49 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V9999k/ 30 ngày- 1500" gọi nội mạng
- 150" gọi ngoại mạng
BV V99 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V149149k/ 30 ngày- 2000" gọi nội mạng
- 250" gọi ngoại mạng
BV V149 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI CHU KỲ DÀI

Sẽ không còn lo lắng vì dung lượng nghèo nàn không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng, đăng ký gói cước 8THAGA90 Vinaphone bạn sẽ tha hồ truy cập tốc độ cao lâu dài với ưu đãi cực khủng. Để có cơ hội sở hữu ngay ưu đãi hấp dẫn này, bạn hãy nhanh tay đăng ký gói 4G 8THAGA90 Vinaphone theo cú pháp sau: BV 8THAGA90 gửi 1543.

Tên Gói Cước
GÓI CƯỚC 8THAGA90 VINAPHONE
Mã Gói
8THAGA90
Giá cước
540.000đ
Cú pháp đăng ký
BV 8THAGA90 gửi 1543
Ưu đãi Data
180GB/ tháng
Chu kỳ
240 ngày
 ĐĂNG KÝ 

Với dung lượng miễn phí quá lớn lên đến 180GB truy cập tốc độ cao mỗi tháng, gói cước 8THAGA90 Vinaphone hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn khá nhiều trải nghiệm thú vị cùng với dế yêu của mình ở mọi lúc, mọi nơi. Bạn sẽ thỏa sức truy cập theo nhu cầu, yên tâm giải trí, làm việc hay học tập không lo gián đoạn dịch vụ, không cần bận tâm gia hạn gói hàng tháng. Sử dụng dịch vụ suốt 240 ngày liên tục mà chỉ phải trả mức phí 540.000đ để đăng ký gói, hãy cùng tìm hiểu chi tiết gói ngay sau đây và đăng ký trải nghiệm ngay nhé.

Đăng ký gói cước 8THAGA90 Vinaphone chỉ với 540k có ngay 8 tháng thả ga
Đăng ký gói cước 8THAGA90 Vinaphone chỉ với 540k có ngay 8 tháng thả ga

Cách đăng ký gói cước chu kỳ dài hấp dẫn 8THAGA90 Vinaphone

 • Đối tượng đăng ký: Tất cả thuê bao di động trả trước Vinaphone đang hoạt động thuộc danh sách khuyến mãi hoặc nhận được tin nhắn mời đăng ký gói từ nhà mạng
 • Phạm vi áp dụng: Trên toàn quốc.
 • Điều kiện: Ngay tại thời điểm đăng ký phải có đủ 540.000d trong tài khoản chính.
 • Cú pháp đăng ký: Thuê bao đáp ứng đủ điều kiện hãy soạn ngay cú pháp tin nhắn đăng ký BV 8THAGA90 gửi 1543

Kích hoạt gói thành công bạn nhớ tắt máy khởi động lại thiết bị rồi hãy bắt đầu kết nối nhé.

icon hot new

Gói 8THAGA90

540.000đ
DATA: 180GB/ tháng
Hạn: 240 ngày
Soạn: BV 8THAGA90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Thông tin chi tiết về gói cước 4G 8THAGA90 Vinaphone

Chỉ với 540.000đ cho mỗi lần đăng ký, khi kích hoạt thành công gói cước 8THAGA90 Vinaphone bạn sẽ được đồng hành cùng ưu đãi lên đến 1.440GB, thả ga lướt web, yên tâm xử lý tất cả mọi tình huống của công việc qua mạng Mobile Internet. Khi cần được giải trí, bạn có thể thoải mái nghe nhạc, đọc báo, xem phim và cả chơi game online nữa…trong suốt 240 ngày mà không phải lo đến cước phí phát sinh. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký gói 4G 8THAGA90 để nhận ngay ưu đãi cực khủng này nhé.

 • Cú pháp đăng ký gói cước 4G 8THAGA90 Vinaphone: BV 8THAGA90 gửi 1543
 • Cước phí đăng ký: 540.000đ/lần kích hoạt gói cước
 • Chu kỳ sử dụng: 240 ngày kể từ thời điểm kích hoạt gói cước 8THAGA90 Vinaphone thành công.
 • Dung lượng ưu đãi: Miễn phí 180GB truy cập tốc độ cao mỗi tháng, ưu đãi cộng liên tục trong 8 tháng, tổng ưu đãi là 1.440GB
 • Khi hết dung lượng ưu đãi mỗi tháng, hệ thống sẽ tự động hạ băng thông để thuê bao kết nối miễn phí ở tốc độ thường không phát sinh cước phí

Một số cú pháp cần lưu ý khi sử dụng gói cước 8THAGA90 Vinaphone

 • Gói 4G 8THAGA90 Mobi có tính năng tự gia hạn sau mỗi chu kỳ. Bạn hãy nhớ nạp đủ tài khoản để gói được gia hạn thành công nhé.
 • Nếu không còn nhu cầu sử dụng, cần hủy gói cước ngay lập tức, bạn soạn theo cú pháp: HUY 8THAGA90 gửi 888
 • Bạn nên thường xuyên kiểm tra data trong quá trình sử dụng theo cú pháp sau: DATA gửi 888

Gói cước 8THAGA90 Vinaphone được triển khai nhằm hướng đến phục vụ những khách hàng có nhu cầu truy cập internet thường xuyên, với tần suất cao trong thời gian dài. Ưu đãi cực khủng nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho những thuê bao di động này thoải mái trải nghiệm công nghệ 4G của Vinaphone với chi phí tiết kiệm.