Gói cước 6D15P Vinaphone ưu đãi 90GB kèm 6000 phút thoại, chỉ với 395k, dùng 6 tháng

Từ ngày 15/06/2023 các cú pháp đăng ký 6D15P Vinaphone và chu kỳ khác của gói cước này đều dừng đăng ký. Bài viết dưới đây liệt kê danh sách các cú pháp đăng ký 4G Vinaphone được cập nhật mới nhất tại đây

Danh sách các gói cước được nhiều người đăng ký sử dụng nhất

icon hot new

Gói VD90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
1500 phút nội mạng (gọi <=10 phút)
30 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói BIG120

120.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói D169G

169.000đ
DATA: 7 GB/ ngày
2000 phút nội mạng
150 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói BIG90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói VD120N

120.000đ
DATA: 1,5 GB / ngày
1500 phút nội mạng (1 cuộc gọi <=10 phút)
50 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói DT70

70.000đ
DATA: 10 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói DT30

30.000đ
DATA: 7 GB
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D3

15.000đ
DATA: 3 GB
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Các gói cước khác được cung cấp mới nhất

Gói
Giá
Dung lượng
Cú Pháp
GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG

VD120M
120k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
- Miễn phí Youtube, TikTok, Facebook + MyTV addon VTV cab
BV VD120M gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG120
120k/ 30 ngày- 2GB / ngàyBV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG90
90k/ 30 ngày- 1GB / ngàyBV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D169G
169k/ 30 ngày- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG200200k/ 30 ngày- 4GB / ngàyBV BIG200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT7070k/ 30 ngày- 10 GB / 30 ngàyBV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT9090k/ 30 ngày- 15 GB / 30 ngàyBV DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT120120k/ 30 ngày- 20 GB / 30 ngàyBV DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
MAX200200k/ 30 ngày- 60 GB / 30 ngàyBV MAX200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC COMBO DATA & THOẠI


VD90

90k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D159V
159k/ 30 ngày- 6 GB/ ngày
- 1500" thoại nội mạng.
- 200" gọi ngoại mạng.
- 200 SMS nội mạng.
- Xem MyTV truyền hình miễn phí
BV D159V gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
D199G
199k/ 30 ngày- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DATA KHÁC
MAX300300k/ 30 ngày- 100 GB / 30 ngàyBV MAX300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG300300k/ 30 ngày- 6GB / ngàyBV BIG300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DGT
89k/ ngày- 5GB
- Free data truy cập: Youtube, Tiktok, Nhaccuatui, VieOn
BV DGT gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI NGÀY, TUẦN
D315k/ 3 ngày
- 3GB

BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT3030k/ 7 ngày
- 7GB

BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC CHU KỲ DÀI SIÊU TIẾT KIỆM

12BIG70
700k/ 12 chu kỳ
- 15GB / 30 ngày
- Tiết kiệm 140.000đ
BV 12BIG70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
12BIG90900k/ 12 chu kỳ
- 1GB / ngày
- Tiết kiệm 180.000đ
BV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ
- 7 GB/ ngày
- 2000"" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
- Tiết kiệm 338.000đ
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ
- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D169G CHU KỲ DÀI

3D169G
507k/ 3 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 3D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D169G
845k/ 6 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 6D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D199G CHU KỲ DÀI

3D199G
597k/ 3 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 3D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D199G
995k/ 6 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 6D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG90 CHU KỲ DÀI

6BIG90
450k/ 6 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 6BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12BIG90
900k/ 12 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG120 CHU KỲ DÀI

6BIG120
600k/ 6 chu kỳ- 2GB / ngàyBV 6BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD90 CHU KỲ DÀI

3VD90
270k/ 3 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 3VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD90
540k/ 6 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 6VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD90
1.080k/ 12 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 12VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD120N CHU KỲ DÀI

3VD120N
360k/ 3 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 3VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD120N
720k/ 6 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 6VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD150 CHU KỲ DÀI

3VD150
450k/ 3 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 3VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD150
900k/ 6 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 6VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD150
1.800k/ 12 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 12VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT70 CHU KỲ DÀI

3DT70
210k/ 3 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 3DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT70
420k/ 6 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 6DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT70
840k/ 12 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 12DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT90 CHU KỲ DÀI

3DT90
270k/ 3 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 3DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT90
540k/ 6 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 6DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT90
1.080k/ 12 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 12DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT120 CHU KỲ DÀI

3DT120
360k/ 3 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 3DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT120
720k/ 6 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 6DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT120
1.440k/ 12 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 12DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI SIÊU RẺ
V4949k/ 30 ngày- 1000" gọi nội mạng
- 70" gọi ngoại mạng
BV V49 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V9999k/ 30 ngày- 1500" gọi nội mạng
- 150" gọi ngoại mạng
BV V99 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V149149k/ 30 ngày- 2000" gọi nội mạng
- 250" gọi ngoại mạng
BV V149 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI CHU KỲ DÀI

Gói cước 6D15P Vinaphone đem lại cho người dùng 6 tháng sử dụng data tốc độ cao kèm thoại với giá gói cực hấp dẫn. Để tham gia gói, bạn chỉ cần soạn tin nhắn đăng ký với cú pháp: BV 6D15P gửi 1543. Kích hoạt gói ưu đãi 4G này thành công, mỗi ngày tài khoản data của bạn sẽ nhận được 500MB dung lượng 3G/4G Vinaphone và 1000 phút thoại nội mạng mỗi tháng với chi phí bình quân mỗi tháng chỉ khoảng 65.000đ.

Tên Gói Cước
GÓI CƯỚC 6D15P VINAPHONE
Mã Gói
6D15P
Giá cước
395.000đ
Cú pháp đăng ký
BV 6D15P gửi 1543
Ưu đãi Data
500 MB / ngày
Thoại nội mạng
1000" thoại nội mạng
Chu kỳ
180 ngày
 ĐĂNG KÝ 

Gói cước 6D15P Vinaphone được triển khai nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng data và thoại lâu dài và thường xuyên của khách hàng. Ưu đãi gói lên đến 500MB mỗi ngày cho phép bạn thoải mái truy cập data ở mọi lúc, mọi nơi mà không phải lo lắng phát sinh cước ngoài ý muốn. Tham gia gói, bạn sẽ có nửa năm kết nối data tốc độ cao và liên lạc thoải mái với giá cước siêu rẻ. Hãy cùng khám phá thông tin gói ưu đãi chu kỳ nửa năm này để tận hưởng ngay nhé!

Gói cước 6D15P Vinaphone ưu đãi 90GB kèm 6000 phút thoại, chỉ với 395k, dùng 6 tháng

Gói cước 6D15P Vinaphone ưu đãi 90GB, dùng 6 tháng chỉ 395.000đ

Thông tin chi tiết gói cước 6D15P Vinaphone

– Tên gói cước: 6D15P Vinaphone.

– Phí đăng ký gói: 395.000đ.

– Chu kỳ gói: 6 tháng (180 ngày).

– Ưu đãi gói:

+ Cộng 500MB tốc độ cao 3G/4G Vinaphone mỗi ngày, cộng liên tiếp trong 180 ngày, tổng cộng 90GB data trong 6 tháng.

+ Cộng 1000 phút thoại nội mạng mỗi tháng, cộng liên tiếp trong 6 tháng, tổng cộng 6000 phút thoại nội mạng trong 6 tháng.

– Cú pháp đăng ký gói:

BV 6D15P gửi 1543.

*Khi đăng ký gói cước 6D15P Vinaphone thành công, quý khách cần khởi động lại thiết bị để hệ thống có thời gian cập nhật ưu đãi nhé!

Đối tượng, phạm vi và điều kiện tham gia ưu đãi gói cước 6D15P

– Gói cước 4G chu kỳ dài 6D15P Vinaphone triển khai ưu đãi cho tất cả khách hàng là thuê bao di động Vinaphone trên toàn quốc nhận được tin nhắn mời tham gia gói cước 6D15P từ tổng đài

– Tại thời điểm kích hoạt gói, tài khoản chính của bạn cần phải đủ 395.000đ và không sử dụng bất kỳ gói ưu đãi data nào khác.

Tham gia gói cước 6D15P Vinaphone lợi ích gì?

Đăng ký sử dụng gói ưu đãi data chu kỳ dài sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và tiện lợi hơn, cụ thể như sau:

* Về tiện ích: Khi tham gia gói cước D15P chu kỳ 1 tháng, quý khách phải bận tâm nạp tiền gia hạn gói mỗi tháng. Với gói cước chu kỳ dài 6D15P Vinaphone, chỉ 1 lần đăng ký, quý khách có thể an tâm sử dụng dịch vụ nửa năm.

* Về cước phí: Giá gói cước D15P là 79.000đ mỗi tháng, để sử dụng 6 tháng liên tục, bạn sẽ phải trả 79.000đ x 6 = 474.000đ. Trong khi đó, giá gói cước 6D15P Vinaphone chỉ 395.000đ, hạn sử dụng gói là 6 tháng, vậy là bạn đã tiết kiệm được 79.000đ!

Gói 6D15P

395.000đ
DATA: 500 MB / ngày
1000" thoại nội mạng
Hạn: 180 ngày
Soạn: BV 6D15P gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Thông tin cần biết khi sử dụng gói cước 6D15P Vinaphone

– Dùng hết 500MB data ưu đãi mỗi ngày, hệ thống hạ băng thông truy cập ở tốc độ thường miễn phí. Muốn dùng tiếp thuê bao phải mua thêm gói dung lượng tốc độ cao bổ sung.

– Sử dụng hết 1000 phút gọi nội mạng mỗi tháng, tiếp tục phát sinh cuộc gọi sẽ tính phí như thông thường

– Ưu đãi mỗi tháng không dùng hết sẽ không được bảo lưu.

– Sau 6 tháng sử dụng, gói cước sẽ tự động gia hạn.

– Cách kiểm tra ưu đãi còn lại của gói, soạn cú pháp: TRACUU 6D15P gửi 900.

– Muốn hủy gói khi hết nhu cầu sử dụng, soạn: HUY 6D15P gửi 900.

Tham gia gói cước 6D15P Vinaphone, hy vọng bạn sẽ luôn hài lòng và có thật nhiều trải nghiệm thú vị!