Cách đăng ký gói cước 6THAGA Vinaphone chỉ 300k nhận ưu đãi data cực khủng sử dụng trong 6 tháng

Từ ngày 15/06/2023 các cú pháp đăng ký 6THAGA Vinaphone và chu kỳ khác của gói cước này đều dừng đăng ký. Bài viết dưới đây liệt kê danh sách các cú pháp đăng ký 4G Vinaphone được cập nhật mới nhất tại đây

Danh sách các gói cước được nhiều người đăng ký sử dụng nhất

icon hot new

Gói VD90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
1500 phút nội mạng (gọi <=10 phút)
30 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói BIG120

120.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói D169G

169.000đ
DATA: 7 GB/ ngày
2000 phút nội mạng
150 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói BIG90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói VD120N

120.000đ
DATA: 1,5 GB / ngày
1500 phút nội mạng (1 cuộc gọi <=10 phút)
50 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói DT70

70.000đ
DATA: 10 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói DT30

30.000đ
DATA: 7 GB
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D3

15.000đ
DATA: 3 GB
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Các gói cước khác được cung cấp mới nhất

Gói
Giá
Dung lượng
Cú Pháp
GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG

VD120M
120k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
- Miễn phí Youtube, TikTok, Facebook + MyTV addon VTV cab
BV VD120M gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG120
120k/ 30 ngày- 2GB / ngàyBV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG90
90k/ 30 ngày- 1GB / ngàyBV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D169G
169k/ 30 ngày- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG200200k/ 30 ngày- 4GB / ngàyBV BIG200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT7070k/ 30 ngày- 10 GB / 30 ngàyBV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT9090k/ 30 ngày- 15 GB / 30 ngàyBV DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT120120k/ 30 ngày- 20 GB / 30 ngàyBV DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
MAX200200k/ 30 ngày- 60 GB / 30 ngàyBV MAX200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC COMBO DATA & THOẠI


VD90

90k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D159V
159k/ 30 ngày- 6 GB/ ngày
- 1500" thoại nội mạng.
- 200" gọi ngoại mạng.
- 200 SMS nội mạng.
- Xem MyTV truyền hình miễn phí
BV D159V gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
D199G
199k/ 30 ngày- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DATA KHÁC
MAX300300k/ 30 ngày- 100 GB / 30 ngàyBV MAX300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG300300k/ 30 ngày- 6GB / ngàyBV BIG300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DGT
89k/ ngày- 5GB
- Free data truy cập: Youtube, Tiktok, Nhaccuatui, VieOn
BV DGT gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI NGÀY, TUẦN
D315k/ 3 ngày
- 3GB

BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT3030k/ 7 ngày
- 7GB

BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC CHU KỲ DÀI SIÊU TIẾT KIỆM

12BIG70
700k/ 12 chu kỳ
- 15GB / 30 ngày
- Tiết kiệm 140.000đ
BV 12BIG70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
12BIG90900k/ 12 chu kỳ
- 1GB / ngày
- Tiết kiệm 180.000đ
BV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ
- 7 GB/ ngày
- 2000"" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
- Tiết kiệm 338.000đ
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ
- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D169G CHU KỲ DÀI

3D169G
507k/ 3 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 3D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D169G
845k/ 6 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 6D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D199G CHU KỲ DÀI

3D199G
597k/ 3 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 3D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D199G
995k/ 6 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 6D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG90 CHU KỲ DÀI

6BIG90
450k/ 6 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 6BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12BIG90
900k/ 12 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG120 CHU KỲ DÀI

6BIG120
600k/ 6 chu kỳ- 2GB / ngàyBV 6BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD90 CHU KỲ DÀI

3VD90
270k/ 3 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 3VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD90
540k/ 6 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 6VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD90
1.080k/ 12 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 12VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD120N CHU KỲ DÀI

3VD120N
360k/ 3 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 3VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD120N
720k/ 6 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 6VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD150 CHU KỲ DÀI

3VD150
450k/ 3 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 3VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD150
900k/ 6 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 6VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD150
1.800k/ 12 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 12VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT70 CHU KỲ DÀI

3DT70
210k/ 3 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 3DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT70
420k/ 6 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 6DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT70
840k/ 12 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 12DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT90 CHU KỲ DÀI

3DT90
270k/ 3 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 3DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT90
540k/ 6 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 6DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT90
1.080k/ 12 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 12DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT120 CHU KỲ DÀI

3DT120
360k/ 3 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 3DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT120
720k/ 6 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 6DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT120
1.440k/ 12 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 12DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI SIÊU RẺ
V4949k/ 30 ngày- 1000" gọi nội mạng
- 70" gọi ngoại mạng
BV V49 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V9999k/ 30 ngày- 1500" gọi nội mạng
- 150" gọi ngoại mạng
BV V99 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V149149k/ 30 ngày- 2000" gọi nội mạng
- 250" gọi ngoại mạng
BV V149 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI CHU KỲ DÀI

Đăng ký gói cước 6THAGA Vinaphone tặng bạn dung lượng khủng không tin được với cước phí chỉ 300.000đ. Mỗi tháng bạn sẽ có đến 100GB dung lượng ưu đãi dùng trong vùng và 2GB dung lượng ưu đãi sử dụng ngoài vùng, gói cước 6THAGA Vinaphone hỗ trợ bạn sử dụng liên tục trong suốt 6 tháng. Xem ngay chi tiết gói cước bên dưới và đăng ký dùng ngay nhé!

Tên Gói Cước
GÓI CƯỚC 6THAGA VINAPHONE
Mã Gói
6THAGA
Giá cước
300.000đ
Cú pháp đăng ký
BV 6THAGA gửi 1543
Ưu đãi Data
Mỗi tháng: Trong vùng: 100GB, Ngoài vùng: 2GB
Chu kỳ
180 ngày
 ĐĂNG KÝ 

Thuê bao đủ điều kiện muốn đăng ký gói cước 6THAGA Vinaphone chỉ cần soạn 1 tin nhắn đơn giản cú pháp BV 6THAGA gửi 1543. Đăng ký thành công gói cước thuê bao muốn bật 3G/4G Vinaphone lên sử dụng bất kỳ lúc nào cũng được, chẳng cần lo ngại cước phát sinh hay bị hết dung lượng ưu đãi giữa chừng nữa. Đừng bỏ qua cơ hội tham gia ngay gói cước nếu thuê bao bạn may mắn được hưởng ưu đãi hấp dẫn này nhé.

Cách đăng ký gói cước 6THAGA Vinaphone chỉ 300k nhận ưu đãi data cực khủng sử dụng trong 6 tháng

Gói cước 6THAGA Vinaphone ưu đãi khủng chỉ 300.000đ

Gói cước 6THAGA Vinaphone là gói cước chu kỳ dài của gói cước THAGA quen thuộc với người dùng. Đăng ký gói cước thành công bạn được nhận dung lượng ưu đãi cực hấp dẫn để thỏa mãn mọi nhu cầu của mình trong liên tục 6 tháng sử dụng.

Tên gói cướcCách đăng kýGiá gói cướcƯu đãiChu kỳ sử dụng
6THAGABV 6THAGA gửi 1543300.000đ
 • Miễn phí 100GB dung lượng ưu đãi sử dụng trong vùng ưu đãi mỗi tháng
 • Miễn phí 2GB dung lượng ưu đãi sử dụng ngoài vùng mỗi tháng
180 ngày

Lưu ý: Vùng ưu đãi được tính là các tỉnh Nghệ An, Bình Phước và Đắk Lắk.

Với dung lượng ưu đãi cực khủng như vậy bạn không cần phải lo lắng mỗi khi bật 3G/4G trên điện thoại của mình để truy cập nữa nhé!

icon hot new

Gói 6THAGA

300.000đ
DATA: Mỗi tháng: Trong vùng: 100GB, Ngoài vùng: 2GB
Hạn: 180 ngày
Soạn: BV 6THAGA gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Thông tin chi tiết về gói cước 6THAGA Vinaphone

1/ Điều kiện được đăng ký 

Gói cước 6THAGA Vinaphone áp dụng cho những số điện thoại may mắn thuộc danh sách. Không phải ai cũng đăng ký được. Muốn đăng ký gói cước bạn cần phải là:

 • Khách hàng sử dụng sim Vina690 Thaga VinaPhone kích hoạt từ ngày 23/2/2018.
 • Hoặc số điện thoại đang hoạt động tại khu vực Nghệ An, Bình Phước và Đắk Lắk nhận được tin nhắn mời tham gia đăng ký gói cước.

Nếu không được đăng ký gói cước 6THAGA Vinaphone thì vẫn còn nhiều gói cước 4G hấp dẫn khác chờ bạn trải nghiệm nhé!

2/ Vùng sử dụng ưu đãi của gói cước 6THAGA Vinaphone

Ưu đãi dung lượng ưu đãi của gói cước 6THAGA Vinaphone được chia theo vùng và quy định như sau:

 • 100GB ưu đãi được sử dụng trong vùng là những tỉnh Nghệ An, Bình Phước và Đắk Lắk.
 • 2GB dung lượng ưu đãi sử dụng ngoài vùng là những tỉnh còn lại. Khi khách hàng truy cập ngoài vùng tổng đài Vinaphone sẽ có tin nhắn thông báo.

3/ Quy định khi sử dụng gói cước 6THAGA của Vinaphone

 • Việc truy cập trên tốc độ 3G hay 4G Vinaphone phụ thuộc vào điều kiện của từng số điện thoại.
 • Khi dùng hết ưu đãi của gói cước hệ thống sẽ tự động ngừng truy cập, khách hàng không bị trừ cước phát sinh.
 • Gói cước có tính năng tự động gia hạn sau khi hết 180 ngày.

4/ Cú pháp nhắn tin khi dùng gói cước 6THAGA Vinaphone

 • Muốn kiểm tra ưu đãi dung lượng còn lại của gói cước, soạn tin nhắn cú pháp: DATAZONE gửi 888
 • Hủy gói cước khi hết nhu cầu sử dụng: HUY THAGA gửi 888

Cước gửi tin đến tổng đài Vinaphone 888 hoàn toàn miễn phí.

Với ưu đãi hấp dẫn của gói cước 6THAGA Vinaphone chắc chắn sẽ giúp bạn có được quá trình truy cập internet thật trọn vẹn và giàu cảm xúc. Đăng ký ngay sử dụng nếu là số điện thoại may mắn nhé!

Chúc các bạn đăng ký gói cước 6THAGA Vinaphone thành công!