Đăng ký gói cước 12D30P Vinaphone ưu đãi 1GB/ ngày, gọi thoại thoải mái suốt cả năm

Từ ngày 15/06/2023 các cú pháp đăng ký 12D30P Vinaphone và chu kỳ khác của gói cước này đều dừng đăng ký. Bài viết dưới đây liệt kê danh sách các cú pháp đăng ký 4G Vinaphone được cập nhật mới nhất tại đây

Danh sách các gói cước được nhiều người đăng ký sử dụng nhất

icon hot new

Gói VD90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
1500 phút nội mạng (gọi <=10 phút)
30 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói BIG120

120.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói D169G

169.000đ
DATA: 7 GB/ ngày
2000 phút nội mạng
150 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói BIG90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói VD120N

120.000đ
DATA: 1,5 GB / ngày
1500 phút nội mạng (1 cuộc gọi <=10 phút)
50 phút ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói DT70

70.000đ
DATA: 10 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói DT30

30.000đ
DATA: 7 GB
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D3

15.000đ
DATA: 3 GB
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Các gói cước khác được cung cấp mới nhất

Gói
Giá
Dung lượng
Cú Pháp
GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG

VD120M
120k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
- Miễn phí Youtube, TikTok, Facebook + MyTV addon VTV cab
BV VD120M gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG120
120k/ 30 ngày- 2GB / ngàyBV BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

BIG90
90k/ 30 ngày- 1GB / ngàyBV BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D169G
169k/ 30 ngày- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG200200k/ 30 ngày- 4GB / ngàyBV BIG200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT7070k/ 30 ngày- 10 GB / 30 ngàyBV DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT9090k/ 30 ngày- 15 GB / 30 ngàyBV DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT120120k/ 30 ngày- 20 GB / 30 ngàyBV DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
MAX200200k/ 30 ngày- 60 GB / 30 ngàyBV MAX200 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC COMBO DATA & THOẠI


VD90

90k/ 30 ngày- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

VD150
150k/ 30 ngày- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

D159V
159k/ 30 ngày- 6 GB/ ngày
- 1500" thoại nội mạng.
- 200" gọi ngoại mạng.
- 200 SMS nội mạng.
- Xem MyTV truyền hình miễn phí
BV D159V gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
D199G
199k/ 30 ngày- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DATA KHÁC
MAX300300k/ 30 ngày- 100 GB / 30 ngàyBV MAX300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
BIG300300k/ 30 ngày- 6GB / ngàyBV BIG300 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DGT
89k/ ngày- 5GB
- Free data truy cập: Youtube, Tiktok, Nhaccuatui, VieOn
BV DGT gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI NGÀY, TUẦN
D315k/ 3 ngày
- 3GB

BV D3 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
DT3030k/ 7 ngày
- 7GB

BV DT30 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC CHU KỲ DÀI SIÊU TIẾT KIỆM

12BIG70
700k/ 12 chu kỳ
- 15GB / 30 ngày
- Tiết kiệm 140.000đ
BV 12BIG70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
12BIG90900k/ 12 chu kỳ
- 1GB / ngày
- Tiết kiệm 180.000đ
BV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ
- 7 GB/ ngày
- 2000"" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
- Tiết kiệm 338.000đ
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ
- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D169G CHU KỲ DÀI

3D169G
507k/ 3 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 3D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D169G
845k/ 6 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 6D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D169G
1.690k/ 12 chu kỳ- 7 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 150" gọi ngoại mạng.
BV 12D169G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC D199G CHU KỲ DÀI

3D199G
597k/ 3 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 3D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6D199G
995k/ 6 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 6D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12D199G
1.990k/ 12 chu kỳ- 8 GB/ ngày
- 2000" thoại nội mạng.
- 250" gọi ngoại mạng.
BV 12D199G gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG90 CHU KỲ DÀI

6BIG90
450k/ 6 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 6BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12BIG90
900k/ 12 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 12BIG90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC BIG120 CHU KỲ DÀI

6BIG120
600k/ 6 chu kỳ- 2GB / ngàyBV 6BIG120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD90 CHU KỲ DÀI

3VD90
270k/ 3 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 3VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD90
540k/ 6 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 6VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD90
1.080k/ 12 chu kỳ- 1 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 30" gọi ngoại mạng.
BV 12VD90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD120N CHU KỲ DÀI

3VD120N
360k/ 3 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 3VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD120N
720k/ 6 chu kỳ- 1.5 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 50" gọi ngoại mạng.
BV 6VD120N gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC VD150 CHU KỲ DÀI

3VD150
450k/ 3 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 3VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6VD150
900k/ 6 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 6VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12VD150
1.800k/ 12 chu kỳ- 2 GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng < 10".
- 80" gọi ngoại mạng.
BV 12VD150 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT70 CHU KỲ DÀI

3DT70
210k/ 3 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 3DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT70
420k/ 6 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 6DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT70
840k/ 12 chu kỳ- 10 GB / 30 ngàyBV 12DT70 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT90 CHU KỲ DÀI

3DT90
270k/ 3 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 3DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT90
540k/ 6 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 6DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT90
1.080k/ 12 chu kỳ- 15 GB / 30 ngàyBV 12DT90 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC DT120 CHU KỲ DÀI

3DT120
360k/ 3 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 3DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

6DT120
720k/ 6 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 6DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 

12DT120
1.440k/ 12 chu kỳ- 20 GB / 30 ngàyBV 12DT120 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI SIÊU RẺ
V4949k/ 30 ngày- 1000" gọi nội mạng
- 70" gọi ngoại mạng
BV V49 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V9999k/ 30 ngày- 1500" gọi nội mạng
- 150" gọi ngoại mạng
BV V99 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
V149149k/ 30 ngày- 2000" gọi nội mạng
- 250" gọi ngoại mạng
BV V149 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC GỌI CHU KỲ DÀI

Nếu bạn đang tìm kiếm gói combo data kèm thoại có dung lượng ưu đãi lớn để hỗ trợ nhu cầu kết nối internet và liên lạc trong thời gian dài, đừng bỏ qua gói cước 12D30P Vinaphone. Đây là gói 4G chu kỳ dài được đăng ký khá dễ dàng với cú pháp: BV 12D30P gửi 1543. Kích hoạt gói thành công, thuê bao bạn sẽ nhận được ưu đãi cực lớn kèm chi phí vô cùng tiết kiệm.

Tên Gói Cước
GÓI CƯỚC 12D30P VINAPHONE
Mã Gói
12D30P
Giá cước
900.000đ
Cú pháp đăng ký
BV 12D30P gửi 1543
Ưu đãi Data
1 GB / ngày
Thoại nội mạng
1500 phút thoại nội mạng
Thoại ngoại mạng
30 phút ngoại mạng
Chu kỳ
360 ngày
 ĐĂNG KÝ 

Gói cước 12D30P Vinaphone được nhà mạng triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Gói 4G chu kỳ dài này đem lại ưu đãi cực lớn lên đến 1GB data mỗi ngày và 1530 phút thoại mỗi tháng. Điều khiến các thuê bao chọn lựa gói 4G hấp dẫn này là dù ưu đãi rất hấp dẫn song chi phí gói lại vô cùng tiết kiệm. Với cước đăng ký gói chỉ 900.000đ, bạn có thể an tâm truy cập tốc độ cao cũng như gọi thỏa thích liên tục suốt cả năm.

Đăng ký gói cước 12D30P Vinaphone ưu đãi 1GB/ ngày, gọi thoại thoải mái suốt cả năm

Đăng ký gói cước 12D30P Vinaphone nhận 360GB, 18.360 phút thoại dùng cả năm

Nhu cầu sử dụng data, liên lạc thường xuyên và lâu dài của bạn sẽ được đáp ứng tối đa khi đồng hành cùng gói cước chu kỳ dài 12D30P Vinaphone. Để nhanh chóng nhận ưu đãi hấp dẫn, quý khách có thể soạn tin nhắn đăng ký gói theo cú pháp:

BV 12D30P gửi 1543

  • Cước gói: 900.000đ.
  • Thời hạn truy cập: 360 ngày.
  • Ưu đãi dung lượng tốc độ cao: Cộng 1GB dung lượng 3G/4G Vinaphone vào tài khoản data của khách hàng mỗi ngày, cộng liên tiếp trong 360 ngày.
  • Ưu đãi thoại: mỗi tháng sẽ cộng 1500 phút thoại nội mạng và 30 phút ngoại mạng, tổng là sẽ cộng 12 lần trong suốt 12 tháng

Thông tin khuyến mãi gói cước 12D30P Vinaphone

Đối tượng:

  • Tất cả thuê bao di động Vinaphone đang hoạt động nhận được tin nhắn mời  tham gia gói cước 12D30P Vinaphone.
  • Quý khách có thể liên hệ tổng đài Vinaphone 18001091 để được hỗ trợ kiểm tra thuê bao mình có được tham gia gói cước hay không

Phạm vi: Gói cước 12D30P áp dụng ưu đãi tại tất cả các khu vực trên cả nước.

Điều kiện kích hoạt: Tại thời điểm kích hoạt, tài khoản chính phải đủ 900.000đ để trả phí đăng ký và thuê bao không sử dụng gói data nào khác của Vinaphone.

icon hot new

Gói 12D30P

900.000đ
DATA: 1 GB / ngày
1500 phút thoại nội mạng
30 phút ngoại mạng
Hạn: 360 ngày
Soạn: BV 12D30P gửi 1543
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng gói cước 12D30P Vinaphone

  • Chi phí rẻ hơn: Nếu tham gia gói cước D30P liên tiếp 12 tháng, phí sử dụng dịch vụ bạn phải trả tổng cộng 1.080.000đ. Gói cước 12D30P Vinaphone cũng cho phép bạn kết nối liên tục 12 tháng song chỉ trả phí đăng ký gói 900.000đ, giúp bạn tiết kiệm được 180.000đ.
  • Tiện ích:
  1. Đăng ký gói thành công 1 lần, thuê bao có thể sử dụng dịch vụ liên tiếp 12 tháng.
  2. Thuê bao không phải lo lắng phát sinh cước ngoài ý muốn trong suốt quá trình truy cập.

Đăng ký sử dụng gói cước 12D30P Vinaphone cần lưu ý

Cú pháp hỗ trợ

  • Để tra cứu ưu đãi gói trong quá trình sử dụng, soạn: TRACUU 12D30P gửi 900.
  • Hủy gói cước 12D30P Vinaphone khi cần, soạn: HUY 12D30P gửi 900.

Những quy định cần biết

  • Gói cước 12D30P Vinaphone sẽ tự động gia hạn khi hết chu kỳ.
  • Hệ thống sẽ ngắt kết nối khi thuê bao dùng hết data ưu đãi mỗi ngày. Khách hàng phải mua thêm dung lượng tốc độ cao bổ sung nếu có nhu cầu truy cập tiếp.
  • Dung lượng ưu đãi còn lại của mỗi ngày không được bảo lưu sang ngày hôm sau, ưu đãi phút gọi mỗi tháng nếu còn không được bảo lưu sau 30 ngày sử dụng.

Hy vọng ưu đãi siêu khủng của gói cước 12D30P Vinaphone đáp ứng được nhu cầu sử dụng data, liên lạc tần suất cao và lâu dài của bạn! Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công!